Företagsrådgivning
Företagsrådgivning
Förändringsledare med lång erfarenhet

Bakgrund

Sanna Arnfjorden Wadström, med över 30 års erfarenhet från förändringsarbete och företagandet. Som vd för Sinf har hon djup insikt i kärnan av svenskt SME-företagande. Hon har ett omfattande nätverk och en passion för företagsutveckling, vilket gör henne till en aktiv styrelsemedlem, föreläsare och rådgivare. Hon arbetade många år i i tech med mätteknik i familjeföretaget som vd  där hon framgångsrikt anpassat företaget till digitaliseringens utmaningar, vilket belönades med entreprenörspris. Sanna är särskilt uppskattad för sin förmåga att identifiera lösningar i omställning, ofta där andra ser problem, och hennes engagemang för framtidens företagande är en betydande tillgång tillsammans med hennes prestigelöshet.

 

Digitalisering och utveckling

Efter att i många år arbetat med mätteknik har Sanna ett stort intresse för de möjligheter som finns i en tid av stora förändringar. Som VD och delägare i familjeföretaget ledde och utvecklade, tjänstefierade och paketerade hon om delar av verksamheten samtidigt som företaget omformades för den teknikboom som är här. Idag leder hon ett förändringsarbete i arbetsgivarorganisationen Svensk Industriförening - Sinf.

Sanna har alltid engagerat sig i en nära dialog med kunderna, som då ofta mynnat ut i interna och externa förbättringar. Hon ha också ett stort intresse för utveckling vilket gör att hon arbetar mycket med framtidsbevakning och vidareutveckling.

Sanna har även lett och initierat vidareutvecklingen av mätteknikmjukvara tillsammans med utvecklare och programmerare. Hon har ansvarat för utvecklingsarbetet och molntjänster. Hon har arbetat med såväl agenturer som hårdvarusamarbeten inom mätteknikbranschen innan hon idag gått över på att utveckla förutsättningarna för Svenskt företagande och övergripande strategiarbete i sin helhet.

Generationsskifte i familjeföretaget

Ett generationsskifte i familjen är ofta långa processer som påverkar familjen och företaget. Idag reser Sanna runt och medlar i generationsskiften.  Hon uttrycker ofta hur meningsfullt detta är och vilken stor skillnad det blir när man tar in extern hjälp. Hon vägleder företagen till enklare och smidigare ägarskiften. Målsättningen är alltid generationsväxlingar som gynnar företaget, ägare och skapar harmoni i familjen.”

Men hon har också själv generationsskiftat: ”Jag arbetade 27 år i familjeföretaget, var delägare och VD. Vi var en tajt familj som delade ett stort intresse för verksamheten och vi fick ofta frågor hur vi kunde arbeta så nära tillsammans. Några år efter ett långdraget generationsskifte så bestämde jag mig för att lämna verksamheten."

Sanna har sedan dess arbetat aktivt för att hjälpa och göra skillnad för generationsskiftande företag i hela landet. Hon arbetar tillsammans med en rad av landets tyngsta experter, forskare och författare i området och leder det rikstäckande projektet Ägarskifta Sverige vilket idag innebär fina samarbeten för att kunna stötta generationsskiften på bästa sätt. Hon arbetar utifrån en modell som stöttar företag igenom hela generationsskiftesprocessen. ”Det finns en rad viktiga bitar  som de flesta generationsskiften missar. Det skapar onödigt komplicerade processer med risk för osämja och frustration.”

Idag är Sanna en väl anlitad föreläsare över hela landet för företagare, kommuner och centralorganisationer i viktiga bitar vad man skall tänka på i ägarskiften.

 

 

Kontakta Sanna: