Bakgrund
Bakgrund

Bakgrund

Sanna Arnfjorden Wadström har en gedigen bakgrund, med 27 år i det tekniska familjeföretaget, åtta år som VD och delägare. Som VD ledde hon förändringsarbete för att anpassa mätteknikföretaget till digitaliseringen, tjänstefiering och ompacketering.
Genom sitt arbete i styrelsen och sedan som VD för  SINF, Svensk Industriförening har hon också mött många företagare ur kärnan av svenskt SME-företagande. Sanna har ett stort nätverk, hennes brinnande intresse för att utveckla företag och människor gjör att hon sitter i flera styrelser, arbetar som föreläsare och rådgivare. Målsättningen och drivkraften ligger i att förbättra förutsättningarna för företagare och utveckla företagen framåt. Hennes förmåga att se möjligheter och lösningar när andra låser sig vid problem brukar vara en stor tillgång. Sannas driv och vilja att tag vara på svensk industri och utveckla den framåt är en stor tilgång. Svenskt företagande har stor potential, det gäller bara att tag vara på möjligheterna.

 

Näringsministern  i  debatt
Näringsministern i debatt

“Jag har arbetat med Sanna i SINF’s styrelse under några år. Med stort hjärta och engagemang har hon bidragit med sina kunskaper och erfarenheter. Med hennes erfarenheter av digitalisering, företagande och generationsskifte är hon en stor tillgång och inspiratör. Hon får mina allra bästa rekommendationer.”

 

Vidar Wernöe
CEO, ägare på EK Power Solutions AB (fd. Elektronikkonsult)

 

 

 

 

Generationsskifte i familjeföretaget

Ett generationsskifte i familjen är ofta långa processer som påverkar familjen och företaget. Idag reser Sanna runt och medlar i generationsskiften.  Hon uttrycker ofta hur medningsfullt detta är och vilken stor skillnad det blir när man tar in extern hjälp. Hon vägleder företagen till enklare och smidigare ägarskiften. Målsättningen är alltid generationsväxlingar som gynnar företaget, ägare och skapar harmoni i familjen.”

Men hon har också själv generationsskiftat: ”Jag arbetade 27 år i familjeföretaget, var delägare och VD. Vi var en tajt familj som delade ett stort intresse för verksamheten och vi fick ofta frågor hur vi kunde arbeta så nära tillsammans. Några år efter ett långdraget generationsskifte så bestämde jag mig för att lämna verksamheten."

Sanna har sedan dess arbetat aktivt för att hjälpa och göra skillnad för generationsskiftande företag i hela andet. Hon arbetar tillsammans med en rad av landets tyngsta experter, forskare och författare i området. Dialogerna har mynnat ut i fina samarbeten för att kunna stötta generationsskiften på bästa sätt. Hon arbetar utifrån en sjustegsmodell som stöttar företag igenom hela generationsskiftesprocessen. ”Det finns en rad viktiga bitar  som de flesta generationsskiften missar. Det skapar onödigt komplicerade processer med risk för osämja och frustration.”

Idag åker Sanna ut och träffar företag med äldre företegsledare och vägleder dem i deras arbete. Hon håller föredrag för företagare, kommuner och centralorganisationer i viktiga bitar vad man skall tänka på. Hon har även tagit fram ett Withepaper, "Så lyckas du i generationsskiftet" som hjälper företag igenom generationsväxlingen.

Här kan du läsa mer om generationsskiften.

 

 

Digitalisering och utveckling


Efter att i många år arbetat med mätteknik har Sanna ett stort intresse för de möjligheter som finns i en tid av stora förändringar. Som VD och delägare i familjeföretaget ledde och utvecklade, tjänstefierade och paketerade hon om delar av verksamheten samtidigt som företaget omformades för den teknikboom som är här. Idag leder hon ett förändringsarbete i arbetsgivarorganisationen Svensk Industriförening - SINF.
Sanna har alltid engagerat sig i en nära dialog med kunderna, som då ofta mynnat ut i interna och externa förbättringar. Hon ha också ett stort intresse för utveckling vilket gör att hon arbetar mycket med framtidsbevakning och vidareutveckling.
Sanna har även lett och initierat vidareutvecklingen av mätteknikmjukvaran Easyview tillsammans med utvecklare och programmerare. Hon har ansvarat för utvecklingsarbetet och molntjänsten Intabcloud. Hon har arbetat med såväl agenturer som hårdvarusamarbeten inom mätteknikbranschen innan hon idag gått över på att utveckla förutsättningarna för Svenskt företagande i sin helhet.

Såhär kan Sanna och hennes samarbetsparners bidra till er digitalisering

Klok och kunnig personlighet, ett viktigt stöd vid teknikval och strategier
“Sanna är en tillgång i varje företag, under en period av en omfattande förändringsresa där med teknikval och strategier har Sanna varit ett återkommande och viktigt stöd med sina kloka och kunniga personlighet.”Jonas Tannerstad
Chef El & Automation Örebrobostäder
och en stor inspiratör/ innovatör inom el och elbesparing

“En del personer har det! En del personer har det inte, Sanna har DET!
Hon är som person nyfiken, orädd och har lätt till skratt. När andra ser problem ser hon lösningar. Med stor framgång har Sanna lett mjukvaruutveckling och utvecklingsarbetet på Intab. Att hitta lösningar och slutföra påbörjade projekt/uppdrag är hon duktig på, Sanna brinner för utvecklingsarbete.
Jag beundrar hennes förmåga som föreläsare att komma in med en fantastiskt utstrålning, värme och lyckas engagera ALLA.
Mina varmaste rekommendationer.”

 

Camilla Eneland

 

 

 

 

Marknadsföring & Entreprenörskap

Innan Sanna har hon en bakgrund som sälj- och marknadsansvarig. Hon har god känsla för hur man kommunicerar och bygger djupa relationer. Sanna har regelbundet arbetat med att utveckla personalens kundfokus, förbättra säljstödet, utveckling av nya hemsidor, nyhetsbrev, sociala medier och kommunikation med pressen. Hon vet hur man med små ekonomiska medel framgångsrikt bearbetar marknaden. Hon har ett brinnande intresse för företagande och entreprenörsskap.

” 

Sanna är riktigt bra! Jag har haft förmånen att få jobba med Sanna och följa hennes entreprenörskap under flera år. Som entreprenör och företagare har hon en härlig drivkraft, kanske en mix av nyfikenhet, kreativitet och målfokus. I tankarna finns alltid en struktur och strategi. Har du en fråga får du alltid ett relevant svar. Hennes positiva grundsyn gör samarbete roligt, stimulerande och aktivt.

 

Anders Ekdahl
CEO at The Labyrinth Public Affairs, entreprenör och styrelseledamot i flertalet bolag

Vi finns här för er, kontakta oss