Bakgrund
Bakgrund

Bakgrund

Sanna Arnfjorden Wadström har en gedigen bakgrund, med 27 år i det tekniska familjeföretaget, åtta år som VD och delägare. Som VD ledde hon förändringsarbete för att anpassa mätteknikföretaget till digitaliseringen, tjänstefiering och ompacketering.
Genom sitt styrelsearbete i SINF, Svensk Industriförening har hon också mött många företagare ur kärnan av svenskt småföretagande. Sanna har ett stort nätverk, hennes brinnande intresse för att utveckla företag och människor gjorde att hon startade Arnfjorden Wadström AB med uppgift att stötta andra företagare. Hennes förmåga att se möjligheter och lösningar när andra låser sig vid problem brukar vara en stor tillgång.

 

Näringsministern  i  debatt
Näringsministern i debatt

“Jag har arbetat med Sanna i SINF’s styrelse under några år. Med stort hjärta och engagemang har hon bidragit med sina kunskaper och erfarenheter. Med hennes erfarenheter av digitalisering, företagande och generationsskifte är hon en stor tillgång och inspiratör. Hon får mina allra bästa rekommendationer.”

 

Vidar Wernöe
CEO, ägare på EK Power Solutions AB (fd. Elektronikkonsult)

 

 

 

 

Generationsskifte i familjeföretaget

Ett generationsskifte i familjen är ofta långa processer som påverkar familjen och företaget, så även för Sanna:
”Jag arbetade 27 år i familjeföretaget, var delägare och VD. Vi var en tajt familj som delade ett stort intresse för verksamheten och vi fick ofta frågor hur vi kunde arbeta så nära tillsammans. Några år efter ett långdraget generationsskifte så bestämde jag mig för att lämna verksamheten."

Sanna startade Arnfjorden Wadström AB. Företaget hjälper andra företag till enklare och smidigare ägarskiften. Målsättningen är alltid generationsväxlingar som gynnar företaget, ägare och harmoni i familjen.”

Sanna har idag dialog med en rad av landets tyngsta experter, forskare och författare. Dialogerna har mynnat ut i fina samarbeten för att kunna stötta generationsskiften på bästa sätt. Hon arbetar utifrån en sjustegsmodell som stöttar företag igenom hela generationsskiftesprocessen. ”Det finns en rad viktiga bitar  som de flesta generationsskiften missar. Det skapar onödigt komplicerade processer med risk för osämja och frustration.”

Idag åker Sanna ut och träffar företag med äldre företegsledare och vägleder dem i deras arbete. Hon håller föredrag för företagare, kommuner och centralorganisationer i viktiga bitar vad man skall tänka på. Hon har även tagit fram ett Withepaper, "Så lyckas du i generationsskiftet" som hjälper företag igenom generationsväxlingen.

Här kan du läsa mer om generationsskiften.

 

 

Digitalisering och utveckling


Efter att i många år arbetat med mätteknik har Sanna ett stort intresse för de möjligheter som finns i en tid av stora förändringar. Som VD och delägare i familjeföretaget ledde och utvecklade, tjänstefierade och paketerade hon om delar av verksamheten samtidigt som företaget omformades för den teknikboom som är här.
Sanna har alltid engagerat sig i en nära dialog med kunderna, som då ofta mynnat ut i interna och externa förbättringar. Hon ha också ett stort intresse för utveckling vilket gör att hon arbetar mycket med framtidsbevakning och vidareutveckling.
Sanna har även lett och initierat vidareutvecklingen av mätteknikmjukvaran Easyview tillsammans med utvecklare och programmerare. Hon har ansvarat för utvecklingsarbetet och molntjänsten Intabcloud. Hon har arbetat med såväl agenturer som hårdvarusamarbeten inom mätteknikbranschen.

Såhär kan Sanna och hennes samarbetsparners bidra till er digitalisering

Klok och kunnig personlighet, ett viktigt stöd vid teknikval och strategier
“Sanna är en tillgång i varje företag, under en period av en omfattande förändringsresa där med teknikval och strategier har Sanna varit ett återkommande och viktigt stöd med sina kloka och kunniga personlighet.”Jonas Tannerstad
Chef El & Automation Örebrobostäder
och en stor inspiratör/ innovatör inom el och elbesparing

“En del personer har det! En del personer har det inte, Sanna har DET!
Hon är som person nyfiken, orädd och har lätt till skratt. När andra ser problem ser hon lösningar. Med stor framgång har Sanna lett mjukvaruutveckling och utvecklingsarbetet på Intab. Att hitta lösningar och slutföra påbörjade projekt/uppdrag är hon duktig på, Sanna brinner för utvecklingsarbete.

Senast vi anlitade Sanna var som föreläsare gällande den viktiga och svåra frågan: Generationsskiften. När Sanna med stor egen erfarenhet i bagaget delar med sig om vad man bör tänka på och saker man lätt missar tvivlar man inte på att Sannas målsättning är att hjälpa företag till ett enklare och smidigare generationsskifte.
Jag beundrar hennes förmåga som föreläsare att komma in med en fantastiskt utstrålning, värme och lyckas engagera ALLA.
Mina varmaste rekommendationer.”

 

Camilla Eneland
Marknad, Sinf

 

 

 

 

Marknadsföring & Entreprenörskap

Innan Sanna blev VD har hon en bakgrund som sälj- och marknadsansvarig. Hon har god känsla för hur man kommunicerar och bygger djupa relationer. Sanna har regelbundet arbetat med att utveckla personalens kundfokus, förbättra säljstödet, utveckling av nya hemsidor, nyhetsbrev, sociala medier och kommunikation med pressen. Hon vet hur man med små ekonomiska medel framgångsrikt bearbetar marknaden. Hon har ett brinnande intresse för företagande och entreprenörsskap, och driver på fritiden flera små verksamheter.

” 

Sanna är riktigt bra! Jag har haft förmånen att få jobba med Sanna och följa hennes entreprenörskap under flera år. Som entreprenör och företagare har hon en härlig drivkraft, kanske en mix av nyfikenhet, kreativitet och målfokus. I tankarna finns alltid en struktur och strategi. Har du en fråga får du alltid ett relevant svar. Hennes positiva grundsyn gör samarbete roligt, stimulerande och aktivt.

 

Anders Ekdahl
CEO at The Labyrinth Public Affairs, entreprenör och styrelseledamot i flertalet bolag

Vi finns här för er, kontakta oss