Under september har konkurserna hos företagen ökat med 14 procent jämfört med samma månad förra året.
Och från januari till september har det skett en ökning på hela 34 procent.
– Läget är bekymmersamt, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på arbetsgivarorganisationen Sinf. Hittills under årets första nio månader har alltså konkurserna ökat med 34 procent. Många av företagen i Sverige har det tufft just nu.

Mindre kvar på sista raden leder till konkurser

Hon menar att det har blivit betydligt svårare att driva företag efter coronapandemin, på grund av många kostnadsökningar.

– Vi har ett högt ränteläge, hög inflation, det är mycket dyrare att göra inköp och nu har vi även ganska kraftiga lönelyft – det blir mindre kvar på sista raden, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på arbetsgivarorganisationen Sinf.

Det handlar alltså om likviditetsproblem. Hon säger att många företag vill göra stora teknikinvesteringar, men man har inte kapitalet.

– Det är allvarligt när vi ser potentiella tillväxtföretag som går omkull, säger Sanna Arnfjorden Wadström i Nyhetsmorgon.

”Vi slarvar bort vår tillväxt”

De branscher som drabbats hårdast hittills är bygg- och tjänstesektor. Regeringen höjde nyligen rotavdraget i ett försök att stärka byggsektorn. Men Sanna Arnfjorden Wadström efterlyser mer långsiktiga åtgärder. 

Martin: Men riskerar man inte att spä på inflationen då?

– Företagen står för fyra av fem svenska jobb, så kan man skapa en bättre tillväxt i de små- och medelstora företagen innebär det att vi alla kan få mer mat på borden de kommande åren. Vi måste satsa mer på företagen, säger hon.

Hon drar paralleller till Tyskland, där de medelstora företagen är betydligt fler än i Sverige.

– Vi slarvar bort vår tillväxt på det här sättet, varnar hon.