Mentorskap
Mentorskap
Stödjer dig som ledare och är ett bollplank i ert förändringsarbete

Inspiratör

Sannas prestigelösa fallenhet att uppmuntra drivkrafter hos människor gör henne till gott stöd. Hon brukar ha en förmåga att inspirera och har lätt att nå såväl ungdomar som äldre. Hon kan röra sig i olika grupper, allt från styrelserummet till arbetaren på verkstadsgolvet och har en förmåga att se och fånga varje individ där den är.

Läs mer om Sannas
Läs mer om Sannas
erfarenheter

...en fantastiskt utstrålning, värme och lyckas engagera ALLA.
Mina varmaste rekommendationer.

"Sanna är bra på att förklara, inspirera, bolla idéer"

“Med stort hjärta och engagemang har hon bidragit
med sina kunskaper och erfarenheter.”

 

”Sanna, du är en synnerligen god lyssnare och
det har alltid varit lätt att prata med dej.”
Kund i läkemedelsindustrin

 

 

Behöver ni stöd och vägledning, kontakta oss