Underlevernatörsbarometern är släppt, fler Underleverantörer är hoppfulla framåt. ”Det är nu en majoritet som förväntar sig att konjunkturen vänder inom sex till tolv månader. Tidigare bedömde de flesta att den skulle hålla på i ett år eller mer. Efter att förra kvartalet sett ovanligt mörkt på framtiden kan ljusning skönjas.

Andelen som har ökat sin omsättning har stigit från 25 procent till 31 procent. Även vad gäller lönsamheten är det viss förbättring.

”En majoritet säger också att de har produktionskapacitet så det finns möjlighet att ta hem produktion”

Trots konjunkturläget är det också en liten uppgång i andelen som vill anställa. Var femte, eller 20 procent av de som deltagit i undersökningen planerar för anställningar, medan 14 procent uppger att de planerar att minska personalstyrkan. Samtidigt svarar nästan 60 procent att de har svårt att hitta rätt kompetens skriver Dagens Industri bland annat.

Sanna Arnfjorden är ofta inbjuden att presentera resultatet från Underlevernatörsbarometern på olika tillställningar och konferenser. Barometern släpps kvartalsvis och innehåller löpande information om konjunkturläget och förväntningarna framåt liksom andra aktuella frågeställningar som kompetensbrist, brottslighet, tillväxt och annat som visar hur det går för förtegen.