Även små företag skall kunna växa

Sanna Arnfjorden Wadström är vd på arbetsgivarorganisationen Sinf. Det var inte självklart att hon skulle hamna där. Efter att ha jobbat i sin familjs företag beslöt hon att bli ett stöd för andra entreprenörer.

Sanna har varit intresserad av teknik sedan barnsben, och blev tidigt involverad i sin pappas mätteknikföretag. Han var en riktig innovatör och Sanna fick lära sig vikten av att mäta och ständigt utveckla, bland annat för att kvalitetssäkra industriell produktion – något som få hade hört talas om på 80-talet.

Sanna växte upp i Floda utanför Göteborg, men bor numera på en gård i Vårgårda i Västra Götaland. Landsbygden är viktig för henne, inte minst för att så många av de företag som Sverige är beroende av och som är medlemmar i Sinf, som organiserar små och medelstora företag inom industri och tjänstesektor, har verksamhet på små orter.

Sanna bestämde sig tidigt för att bli vd i en verksamhet och utveckla den. Efter att ha läst entreprenörskap halkade hon in i familjeföretaget. Under tiden hon jobbade där fick hon hjälp av Sinf med frågor om bland annat juridik och personal. Det var en stor trygghet. Men samtidigt hade hon tydliga åsikter om vad som kunde förbättras i stödet till företagen – vilket ledde till att hon erbjöds först en plats i styrelsen och senare vd-jobbet.

Förbättra för företagen

Sverige har 1,2 miljoner små företag och 1 300 stora. De små är pressade, men har rätt till möjlighet att växa. Det är viktigt för mig att vara de mindres röst och påverka politiker att våga flytta en del av storföretagens makt till de små.

När hon väl kom till Sinf var det tydligt för Sanna att många små och medelstora företag kämpar med likartade frågor. Det handlar om generationsskiften och hur de genomförs, och om relationerna med de stora företag som ofta är kunder och/eller leverantörer till de små. Här kan småföretag många gånger ha svårt att hävda sig.

  • Våra affärsjurister får ofta hjälpa småföretag i deras avtalsskrivning med storföretag, som presenterar avtalsförslag fulla med kryphål. Som småföretagare är det lätt att skriva på i god tro, men då kan man råka väldigt illa ut. Det är alltid säkrast att skaffa juridisk hjälp i sådana fall.

När det gäller ägarskiften ser Sanna att många missar att involvera samtliga i familjen i det kommande skiftet, att kartlägga familjestrukturerna och utifrån dem göra en plan och upprätta en tidsplan med en bortre gräns för skiftet.

  • Det är en stor risk att genomföra hela skiftet för sent i den äldre generationens liv. När verksamheten står på topp får man bäst betalt, säger Sanna.

I dag är Sanna stolt över att under sina fem år som vd på Sinf ha byggt upp ett rikstäckande projekt med jurister och specialister som kan stötta företagare i hela landet när det är dags för ägarskiften. Det har skett i samarbete med institutioner för entreprenörskap på högskolorna, kommunernas näringslivsutvecklare och en rad organisationer som finns nära företagen.

Kompetensbristen

En sak som Sanna Arnfjorden Wadström verkligen brinner för i sitt jobb är att avhjälpa den stora kompetensbrist som svensk industri lider av. Enligt undersökningar uppger 52 procent av tillfrågade underleverantörer att de inte har den arbetskraft de behöver.

Samtidigt har vi ett land i krig i vårt närområde, och flyktingar söker sig till Sverige för att arbeta. Dem har myndigheterna förvarat i flyktinganläggningar långt från svenskarnas kultur vilket hindrat dem effektivt från att lära sig vad som gäller i Sverige och hur man får ett jobb.

Sanna berättar om Vårgårdamodellen, i vilken hon själv har medverkat genom att ta emot flyktingar från Ukraina i sitt eget hem. Något som hon beskriver som väldigt lärorikt för hela familjen och som grannar, kyrkan och flera organisationer engagerade sig i.

Det visade sig att flyktingarna som varit här har fått jobb i mycket större utsträckning än på andra håll i Sverige. Det blev en snabb integration och ett bra samspel mellan samhället och flyktingarna.

Visst handlar Vårgårdamodellen om att hjälpa människor i kris och om att visa omtanke. Men också om att berätta hur det svenska samhället fungerar, vad man kan och inte kan göra, vad som krävs för att få ett jobb och smälta in.

Vi har visat att med rätt stöd och genom att ställa rätt krav går det att integrera människor i svenska samhället och få dem i arbete på bara tre månader. Vi har också sett att det är fundamentala brister hos myndigheterna och i flyktingmottagandet som skapar segregation. Det måste vi ändra på. Flyktingar behöver jobb och företag behöver arbetskraft, säger Sanna.

Fakta:

Namn: Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Sinf.
Bakgrund: Född in i ett familjeföretag med verksamhet inom mätteknik. Själv mycket teknikorienterad.
Familj: Gift och har två barn, 17 och 23 år. Bor utanför Vårgårda.
Övrigt: Har förra näringsministern och centerledaren Maud Olofsson som sin mentor. ”Jag funderade på vem som skulle vara bäst lämpad att bli min mentor just. Skrev ett brev till Maud där jag beskrev mig själv och mina utmaningar. Hon tackade ja!” Sanna är ofta själv mentor för ungdomar. ”De har ofta en mörk bild av framtiden. Vi äldre behöver ge dem hopp och kraft”.

Här är hela artikeln i tidningen Affärsresenären