Hon brinner för småföretagarna

Sanna Arnfjorden Wadström är ny vd för Sinf. Hon är den första kvinnan på posten i organisationens 78-åriga historia. Även om hon är ny på vd-posten har hon gjort flera års styrelsearbete i Sinf och känner ett stort engagemang för de frågor som rör de mindre bolagen och föreningarna efrar tidningen Svensk Verkstad.

-Jag ser fram emot att få jobba med det förändringsarbete som våra medlemsföretag nu står inför, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Familjeägda företag är centrala för Sinf och medlemsföretagen består av lika delar tillverkande företag och tjänsteproducerande företag.

-Det finns en väldigt familjär stämning som vi brukar kalla Sinf-andan som genomsyrar hela organisationen på Sinf. Det är speciellt att få vara en del av en sådan arbetsgivarorganisation som så tydligt stöttar och kämpar för småföretagarna. Den familjära stämningen finns även i medlemsföretagen där delägarna har lagt sin själ i verksamheten. Ofta är det företag som funnits med länge. De har en ansvarskänsla för det lokala och tänker långsiktigt. Det är inte bara pengar som styr!

Småskaligheten och det familjära ser Sanna Arnfjorden Wadström som något mycket värdefullt. Det innebär ett ansvarstagande som har stor betydelse för det lokala näringslivet ute i landet. Hon har själv en bakgrund inom ett familjeföretag med verksamhet inom mätteknik.

-Jag har fått det här jobbet för att jag lägger stort värde i Sinf-andan, det som är unikt för Sinf. Min bakgrund att hjälpa företag genom generationsskiften och utveckling har nog också spelat in. Liksom entreprenörskapet och min drivkraft.

Det är framförallt två utmaningar som medlemsföretagen har framför sig enligt Sanna Arnfjorden Wadström. Ägarskifte och digitalisering.

-Ägarskiftet är en jättefråga. Närmare hälften av medlemsbolagen vet inte vem som ska ta över verksamheten i framtiden, eller så planerar de att lägga ner inom några år. Det handlar om företag som sysselsätter cirka 700 000 människor. Vi står också inför den teknikrevolution som digitaliseringen innebär. Jag har med min bakgrund inom mätteknik gjort den resan då mätteknikbranschen ligger några år före i den digitala utvecklingen. Jag kan relatera till vad företagen går igenom och vilka problem som kan uppstå vid skiftet.

Sinfs nya vd jobbar också aktivt för att locka fler kvinnor till teknikyrken genom att föreläsa ideellt för tjejer på gymnasiet och vara mentor. Hon menar att om man lyckas få in tjejerna i tekniska yrken finns stora möjligheter att säkra kompetensen för framtiden.

Sanna Arnfjorden Wadström berättar hur det gick till när hon själv en gång började jobba med teknik:

-Jag satte som mål att bli vd i någon verksamhet och få utveckla den, när jag var 16 år. När jag var student arbetade jag extra under lov och helger på Intab för att försörja mig. Då de så småningom behövde någon med min inriktning sökte jag jobbet och fick det. Jag gillade snabbt mätteknikbranschen. Den utmanande hela tiden tekniskt och det kom nyheter kontinuerligt. Jag började som tekniker i företaget och var ofta ensam tjej, men tänkte inte så mycket på det utan fokuserade på innehåll och att försöka överträffa kundernas förväntningar. Det var full fart framåt. Så småningom ägnade jag mer av min tid åt kundstöd och kommunikation där jag egentligen hade min bas. Jag hade mycket kundkontakt och gillade att hjälpa användarna att lösa sina problem. Det blev så småningom fina relationer av det och idag är många av dem mina vänner, något jag sätter stort värde på.

Sinf är en arbetsgivarorganisation som ska stötta och hjälpa medlemsföretagen med rådgivning.

-Det ska bli roligt att få använda den här breda plattformen som Sinf utgör. Att ta från mina erfarenheter och dessutom lägga till juridiken samt vara företagarens högra hand, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.