Sanna Arnfjorden Wadstöm, föreläser om generationsskiftande företag och i slutet av året föreläste hon i riksdagen på ämnet.

Hur kommer det sig att du fick prata i riksdagen?

– Det finns en stor andel familjeföretag i Sverige och det fanns en önskan om att jag skulle föreläsa om hur det är att gå igenom ett generationsskifte som bolag och vilka misstag som lätt görs. För det finns en risk att företagen försvinner om man inte vet hur man ska hantera övergången på rätt sätt. Och då är det många svenska jobb som är i riskzonen.

Vad gör man för misstag?

– När man går igenom ett generationsskifte inom ett familjeföretag kommer man lätt in på frågor om ekonomi och juridik tidigt. Känslorna får väldigt lite omsorg, men känslobitarna är centrala för att inte missa drivkraften hos barnen och då får kanske inte företagen den tillväxt som de hade kunnat få.

Vad borde man tänka på som familjeföretag?

– Kunskap är centralt inför ett skifte. Att ägaren är tydlig vad man vill med bolaget för framtiden och att ledningen har tydliga direktiv. Det är också viktigt att tidigt göra upp en plan ifall man som ägare blir sjuk eller går bort. För finns det ingen plan är det betydligt större risk att företaget går omkull.

Hur mår Sjuhärads familjeföretag?

– För många företag är det här ett känsligt ämne och hos den äldre generationen finns det en okunskap. I Borås finns det över 500 bolag med ledare som är över 65 år, i Sjuhärad är den siffran nästan på 1 000 bolag. Det är en stor andel av företagen.

Så kan man få stöd i ägarskiften och generationsskiften


Reporter:
ELIN KULLANDER på Borås Tidning

Läs artikeln i Borås Tidning

Läs mer om Sanna Arnfjorden Wadström