Den 23/1 var en lyckad ägarskifteskväll i Vårgårda. Huvudföreläsare Sanna Arnfjorden Wadström berättade om vanliga utmaningar i skiftesprocesser. Just denna kväll besöktes av ett 30-tal företagare där många var familjeföretag. Det gjorde att Sanna fokuserade lite mer på familjeföretagandet under kvällen och berättade om vikten av att börja processen i tid. 

Kvällen var startskottet för att i kommunen fokusera på ägarskiften och sprida kunskap som kan hjälpa företagarna.

 

 

Johanna Heleander på COI och näringslivsutvecklare på kommunen höll samman kvällen. Carina Krii på Coompaion föreläste även om hur anställda kan överta verksamheten. Vårgårdas båda banker fanns tillhands för att svara på frågor.

Kvällen annordnadnes av Vårgårda Kommun, COI, Arnfjorden Wadström AB, Coompanion, Handelsbanken och Sparbanken Alingsås.

Så kan ni få hjälp i ägarskiftet

Vill ni också ha förläsning om ägarskiften?

 

 


Coompanion är företagsrådgivare för kooperativ och lokal utveckling.