Skenande räntor, kapitalslukande inflation och brist på personal och material. Automatisering och AI skulle kunna vara en del av lösningen – men den kostar.

Svenska underleverantörer är illa tilltygade efter räntesmockor och höga inköpspriser under årets tredje kvartal. Det visar underleverantörsbarometern från Sinf, före detta Svensk industriförening, som utgår från en enkät som genomfördes bland företagen under sommaren.

Av företagen uppger en majoritet av bolagen, 60 procent, att de ser en oförändrad eller minskad försäljning under årets tredje (innevarande) kvartal, jämfört med föregående kvartal.

– Det är oroande, säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström, till TT.

Dyr omställning

Dessutom signalerar 57 procent av företagen att de har svårt att hitta utbildad arbetskraft. Samtidigt uppger drygt 40 procent av dem att de automatiserat produktionen till 50 procent eller mer, medan 45 procent svarar att de är intresserade av att använda sig av artificiell intelligens, AI, exempelvis för att kameraövervaka produktionen, eller för textbearbetning i instruktionsböcker och i marknadsföring.

TT: Blir AI en del av lösningen på personalbristen?

– Automatiseringen har en jättepotential – men förenat med enorma kostnader, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Ett företag som exempelvis levererar formsprutare (som framställer plastdetaljer) kanske har råd att göra ett maskininköp som motsvarar fem procent av behovet per år, framhåller hon.

Flyttar hem produktion

Större delen av underleverantörerna, 76 procent, upplever att Sverige antingen är på väg in i, eller just nu är mitt inne i en lågkonjunktur. I detta kompakta mörker letar sig dock ljussprickor in, enligt Sanna Arnfjorden Wadström.

– Ljusningen är den goda viljan, att vara en del av den stora teknikomställningen och att kunna flytta hem produktionen, och tillägger att det redan sker.

20230901