Om Sannas brinnande intresse att hjälpa företagare i generationsskiften

 

Sanna höll under onsdagen föredrag i riksdagen om generationsskiften. Hon tog upp en rad vanliga utmaningar i generationsväxlingar och saker som varit svåra för henne själv som andra generationens företagare. Hon beskrev även vikten av att börja med att kartlägga företaget, familjen samt nyckelpersonerna när man generationsskiftar i familjeföretaget. Det är en förutsättning för att få det bra.

Tillställningen arrangerades av WomEngage och riksdagsledamöterna Helena Lindahl (C), och Jennie Nilsson (S).  Arrangemanget handlade om ”Den kvinnliga företagaren – Sveriges nya tillväxtmotor”.

Publicerat 2018-12-01