Fortsätt blunda och företagsdöden är ett faktum

Runt 2 miljoner svenskar arbetar i små och medelstora företag. I dessa bolag arbetar företagaren ofta i en nära relation till sina anställda, kunder och leverantörer. I mindre orter har dessa bolag stor betydelse och tillsammans bildar de ett livsviktigt nav för samhällena ute i landet. 

Jag är uppvuxen i ett familjeföretag där man försökt driva verksamheten utifrån långsiktighet och ansvarstagande. En samvetsgrann leverans som handlar om gemensam balans. Ett exempel var när vi deltog i en upphandling av trådlös teknik. När affären äntligen var i hamn hade det hunnit komma bättre mätteknik. Min far valde att leverera den nya, betydligt dyrare lösningen, till sämre avans. Kortsiktigt gav det en sämre lönsamhet, men kundrelationen blev långvarig och därmed en god investering på lång sikt.

Precis detta större perspektiv, med ett ansvarstagande och en långsiktighet, återfinns hos många SME-bolag och då ofta hos den äldre generationens företagare. Något som är väl värt att dra lärdom av. Det var också resurserna i dessa bolag som fick mig att ta uppdraget som vd för Sinf och börja veckopendla till Stockholm.

Anmärkningsvärt är att samtidigt som stora resurser läggs på att stötta nyföretagande och moderna företag i tillväxt så glömmer man bort äldre bolag som kämpat i många år. Vi har nästan 100 000 företag med ägare som är äldre än 55 år. Tillsammans sysselsätter de drygt 700 000 personer. 46 procent av dem vet inte vem som ska ta över bolaget alternativt planerar att lägga ner.

Gör vi inget kommer många av bolagen att försvinna. De behöver inte bara hjälp att anamma möjligheterna i digitaliseringen, utan också hjälp att klara ägarskiftena i den känsliga utvecklingsfas som de måste igenom. Ofta hamnar företagen i långa, segdragna ägarskiftesprocesser som försämrar lönsamheten och utvecklingspotentialen.

I Sinfs undersökningar ser vi att många etablerade bolag ska ägarskifta så snart som inom tre till fem år. Mycket stora förändringar är således på gång och vi behöver gemensamt samarbete och stora insatser. Ekonomiska resurser krävs för att stötta de etablerade företagen att klara sina utmaningar och snabbt få tillväxt i verksamheterna.

För att rädda företagen behövs stödinsatser i ägarskiftena kring de mjuka frågorna. Vi som aktivt hjälper företagen och har en nära relation till verksamheterna skulle kunna sprida kunskap i stor skala. Men då behövs ekonomiska resurser.

Under Almedalsveckan blev det påtagligt att såväl ansvariga som stödorganisationer ofta saknar praktisk kunskap vilket ger felaktiga slutsatser. Fortsätter ni att blunda för de etablerade företagens utmaningar har vi snart en omfattande företagsdöd och nedläggningar ute i landet av dignitet.

Vill du ha hjälp i ägarskiftet?

Sanna Arnfjorden Wadström
Verkställande Direktör SINF - Svensk Industriförening