Kvinnor i näringslivet och generations- och ägarskifte hos företagare var på tapeten när bland annat Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Arnfjorden Wadström AB, föreläste på ett större seminarium som hölls i riksdagshuset. Arrangemangets tema var ”Den kvinnliga företagaren – Sveriges nya tillväxtmotor.”

 – Det finns en potential bland kvinnor i näringslivet som kommer gynna tillväxten om den tas tillvara, menar Sanna.

Hon är konsult och arbetar specificerat med att stötta företagare som är i skiftesprocessen mellan generationer. Flera av företagen hon hjälper är verksamma i gnosjöregionen. I slutet av november var hon inbjuden som föreläsare på ett seminarium i Förstakammarsalen i Östra riksdagshuset där det fokuserades på kvinnors företagande.

Idag är det 30 – 35 procent av Sveriges företagare som är kvinnor. Det är en alldeles för låg siffra menar det tvärpolitiska initiativet, WomEngage. Deras mål är att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik, samt att ge bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag.

Många jobb står på spel

Sanna föreläste om problematiken kring generations- och ägarskifte hos företagare.
– Ungefär 700 000 anställda arbetar i företag som står inför ett generationsskifte inom en snar framtid.

– Nästan hälften av de företag som står inför en skiftesprocess har ingen plan för vad de skall göra med verksamheten och skjuter upp problemet eller tänker lägga ner sitt företag, berättar Sanna, och fortsätter:
– Det är väldigt många jobb som står på spel.

Påverka politiskt

Kvinnors företagande har inte förändrats nämnvärt de senaste 35 åren, enligt WomEngage, vilket förvärrar det akuta läget för många företagare. Det är en av anledningarna till att de har startat upp ett Advisory board där man önskar samla representanter från olika kvinnliga företagsnätverk för att påverka politiskt. Helena Lindahl är riksdagsledarmot (S) och medgrundare till WomEngage. Hon säger:

– Den största anledningen till att vi från politikens sida önskat att ta initiativet till det Advisory board som nu formas är att vi menar att det är just skärningspunkten mellan politik och näringsliv som gör WomEngage speciellt.

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland, föreläste även hon i Östra riksdagshuset, betonar hur viktigt det är att kvinnors företagande får uppmärksamhet.

– Vi uppskattar verkligen det initiativ som nu tagits i form av ett advisory board. Almis uppdrag är att bidra till tillväxt i näringslivet, så för oss är detta en fin möjlighet, säger hon.

Almi erbjuder affärsutveckling och finansiering till företag som vill växa och utvecklas.

 Många äldre i regionen

 I sitt föredrag lyfte Sanna sitt arbete med företagare som är i skiftesprocessen och vad det innebär, både juridiskt och känslomässigt. Dessa skiften är som sagt ett växande problem för näringslivet i Sverige och ett ännu större problem för gnosjöregionen. Enligt en rapport från branschorganisationen, Företagarna, ligger Jönköpings län på fjärde plats i Sverige när det gäller andelen äldre företagare.

– I regionen är det många äldre som driver företag och inom några år ska de gå i pension och lämna över till någon annan, vilket kan vara problematiskt, säger hon.

I regionen är det över 300 företag som drivs av företagare som är över 65 år. I Gnosjö kommun är det i dagsläget 95 stycken, 186 i Gislaved och så många som 189 företagare i Värnamo kommun som är över 65 år. 

Reporter: Johan Anderberg

Läs artikeln i Tidningen Finnveden.nu utgiven av Hallmedia

Läs mer om generationsskiften och ägarskiften

Läs mer om Sanna Arnfjorden Wadström