De höga elpriserna och regeringens långsamma hantering av frågan har redan lett till att underleverantörsföretag planerar varsel och uppsägningar. Ett korttidsstöd och ett akut elstöd måste nu till, anser Sanna Arnfjorden Wadström, vd för industriorganisationen Sinf.

Effekterna av regeringens alldeles för långsamma hantering kring elpriserna syns i det ökande antalet varsel under de senaste veckorna. Varslen började för ungefär två månader sedan och fortsätter kontinuerligt att öka både i omfattning och antal. Företagen fick en andningspaus när den nya regeringen gick ut med att ett stort stöd skulle komma till undsättning för företagen. Den andningspausen blev dock väldigt kort då energi- och näringsminister Ebba Busch meddelat att företagen kommer att få vänta till februari, kanske ännu längre.  

Nyligen publicerade dessutom Creditsafe den näst högsta konkurssiffran någonsin i sin konkursstatistik för november. Det är den fjärde månaden i rad med ett ökat antal konkurser.

Flera branscher bromsar in snabbt och företag inom flertalet branscher uppger att orderingången minskar.

Tidigare men även nuvarande regerings senfärdiga hantering av problemen med de höga elpriserna slår nu igenom på riktigt och gör läget akut för många företag. Effekten av de höga elpriserna behöver hanteras mycket snabbt. Ebba Buschs råd att avvakta och se när pengarna kommer att betalas ut till företagen är märkligt. Företag som redan nu vänder på varje krona kan inte vänta längre. Vinterkylan tilltar och när reaktorn i Oskarshamn stängs av kommer det att stramas åt ytterligare.  

I Sinfs senaste Underleverantörsbarometer uppger 18 procent av underleverantörerna att de nu planerar varsel och uppsägningar. Trenden förstärks av de dagliga rapporterna. Företagen har behövt hantera ökade kostnader för materialbrist och försenade leveranser under lång tid, allt äter på marginalerna och signalerna pekar på att en kostsam avtalsrörelse står för dörren.  

Med mindre än en månad kvar till jul sitter en femtedel av Sveriges underleverantörer med svåra beslut att säga upp personal. Personal som egentligen behövs så fort konjunkturen återgår. Barometern visar att osäkerhetsfaktorerna är alltför många för att inte agera.  

Många företag gör nu stora insatser för att spara el och har lyckats göra besparingar. Men de ekonomiska förutsättningarna räcker inte till. Det som är oroande är att företagen nu kommer att behöva säga upp kompetent arbetskraft som de lagt ned tid och energi på samt letat länge efter. Det kommer att innebära att när konjunkturen vänder uppåt igen kommer svenska företag inte kunna växla upp tillräckligt snabbt. Underleverantörernas problem att hitta medarbetare låg på rekordnivåer efter pandemin, ett mönster som sannolikt kommer upprepas när konjunkturen vänder uppåt. 

20221205