Sanna Arnfjorden Wadström tillträdde i mars 2019 som vd för arbetsgivarorganisationen Svensk Industriförening – Sinf, som den första kvinnliga vd:n i organisationens 78-åriga historia. Hennes första år har inneburit en rad interna förändringar.

Bland annat vände hon verksamhetens minusresultat till positiva siffror. 

Nu omformar hon tillsammans med sina medarbetare och nya förmågor verksamheten till en toppmodern arbetsgivarorganisation, Sveriges kanske enda, som renodlat kämpar för de små och medelstora företagen. 

– Jag gick in i detta för att jag ville göra skillnad för företagen. Jag har egen erfarenhet av vad man behöver som företagare och trodde på organisationen. Fokus var att snabbt skapa resultat vilket också genererat förändringar internt. 

– Vi har moderniserat, kapat kostnader och bygger en ny grundstruktur. Fokus är en ny plattform som levererar modernt stöd och kämpar för de mindre och medelstora företagen (SME). 

– Jag upplever att politiker och samhällsstödjande instanser saknar insikt om hur slitsamt det är att driva ett litet eller medelstort bolag. De pratar idag mycket om betydelsen av SME-företagen men missar detaljerna i utmaningarna företagen brottas med i sin digitaliseringsomställning, hållbarhetsomställning, ägarskiftesproblematik, regelkrångel och bristen på kompetens. 

– Det gör att stödinsatserna ofta ligger långt från företagens vardag. Detta behöver ändras för att skapa en långsiktig konkurrenskraftig industri. 

– Myndigheterna behöver också samordna stödinsatser, samarbeta mer med oss i näringslivet för att till exempel ge ett generationsskiftesstöd och digitaliseringsstöd som är betydligt mer fokuserat på mjuka frågor. Så får vi en kraftfull tillväxt inom svensk industri. 

Hon ser två stora utmaningar för företagen framåt: 

Det ena är teknikexplosionen, vilken kräver stort fokus på strategiarbete. Detta är en utmaning för många etablerade mindre bolag. Där finns även en rad stödinsatser, men de är dåligt samordnade och når inte ut till bolagen. Det vill Sinf ändra på. 

Dessutom kommer 40 procent av Sveriges SME-företag att behöva genomföra ett ägarskifte de närmaste tio åren vilket berör runt 700 000 jobb. 46 procent av företagen vet inte vem som ska ta över eller planerar att lägga ner. 

Det är många jobb som står på spel och här är stödet marginellt i förhållande till behovet, Sinf är en av få som idag arbetar med konkreta insatser. 

Om inget görs löper svensk industri stor risk till nedläggningar. Riskerna kommer att öka ju längre stödinsatserna dröjer och mycket pekar mot en vikande konjunktur. 

Dessutom har företagen stora utmaningar att hitta kompetent personal. I senaste Underleverantörsbarometern uppger hela 58 procent av företagen att de har bekymmer att hitta kompetent personal. 

För att bidra till att fler ungdomar söker sig till industrin har Sanna hållit föredrag för gymnasieelever med målsättningen att väcka intresset för teknikbranschen och locka fler unga till företagande och till industrin. Hon betonar vikten av ett nära samarbete mellan skola, politik och näringsliv. 

Med Sanna vid rodret tar nu Sinf ett nytt grepp för att hjälpa företagen framåt. Det planeras flertalet samarbeten och stöd för att ge företagen en bättre framtida utveckling, bland annat inom digitalisering, ledarskap och styrelsearbete.

– Där ser jag Sinf och dess plattform som en unik tillgång eftersom det finns en mycket nära och personlig relation med de små och medelstora företagen, vilket sticker ut jämfört med andra arbetsgivarorganisationer, eftersom de flesta organisationer blandar små och medelstora företag med stora. I förhandlingar är det utmanande att vara mindre. Där skiljer sig Sinf eftersom vi driver de mindres talan och kämpar för deras intressen.

Sinf har också under året utvecklat sin roll som rådgivare för småföretagen i en rad sammanhang, bland annat genom en djupare juridisk rådgivning och fokuserat arbetat med en rad stödfunktioner, Sanna är numera rådgivande för Smart Industri hos Tillväxtverket, samt hos Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening för att underlätta utrikeshandel, och även Betaltider.se för att hjälpa företagen att få betalt i tid. 

Sinf sitter även med i Näringslivets regelnämnd och Skattedelegationen med målsättning att underlätta regelbördan. Juristerna på Sinf levererar uppskattade kurser i arbetsmiljö, avtal, arbetsrätt, med flera. 

Sanna har även lyft in nya föreläsningar om digitalisering, om att bryta mot normen och ägarskiften, där hon också ger stöd genom medling i generationsskiften som snabbt inneburit stora förändringar för flera familjeföretag. 

Det är genom stort engagemang verksamheten under året utvecklats. 

– Jag värdesätter dialogen med företagen högt och tillsammans skapar vi på Sinf en modern, effektiv och hållbar arbetsgivarorganisation som bidrar till att stärka SME-företagen. Vi har ett ansvar att öka förståelsen för företagen och vara deras samlade röst.

– Med en inkluderande arbetsplats och relationsorienterat ledarskap kommer vi ge utrymme för engagerade och lojala medarbetare att vara med och spräcka glastaket inom svensk industri

Här är artikeln i tidningen Metal Supply