7 steg till ett lyckat generationsskifte

Vi hjälper andra företag till enklare och smidigare generationsskiften och har arbetat fram en sjustegsmodell med sju paket som stöttar företag igenom hela generationsskiftesprocessen:

 

1. Kartläggning och analys
2. Ägardirektiv
3. Revisorn
4. Juridisk rådgivning
5. Handeldning under övertagandet
6. Mentorskap till den yngre generationen
7. Familjeråd

 

Bakgrund
Att vara en del av ett familjeföretag har många fördelar. Det är ofta förenat med stort engagemang och ett ansvar både för personal och kunder. Det blir gärna en fin gemenskap som resulterar i ett långsiktigt företagande.

Generationsskiften i familjeföretag är komplexa och även om alla i familjen vill väl så hamnar de flesta skiften i känsliga situationer. Det skapar också ofta en indirekt påverkan på verksamheten.

Det finns en rad viktiga bitar att ta hänsyn till som jag inte kände till och som de flesta generationsskiften missar. Det skapar onödigt komplicerade processer med risk för osämja och frustration. Nedan får du tips på vad ni bör tänka på:


Sju paket till lyckat generationsskifte:


1. Kartläggning
Gå igenom noggrant vad alla i familjen vill, har för mål, ambitioner och drömmar.

Det brukar finnas en dialog inom familjen där man vanligtvis uppträder hänsynsfullt mot varandra, företaget och familjen.

Hänsynsfullheten medför ofta att någon eller några parter håller igen och har svårt att uttrycka vad de verkligen vill. Ofta agerar man omedvetet och kan sitta fast i gamla familjeroller. Det är inte heller helt ovanligt att konflikter kan skapa problem senare i livet. För att få ett mer harmoniskt generationsskifte är det oerhört viktigt att ta reda på:

    • Vad vill den äldre generationen, vad finns för viljor, drömmar, mål?
    • Vad vill den yngre generationen? Vad finns för viljor, drömmar, mål för var och en av barn A, barn B, barn C, barn D?
    • Fler faktorer som inverkar, tex sjukdom, personliga egenskaper eller andra faktorer?

Ovanstående faktorer kan vara svåra att få fram. För att få alla parter i familjen att tänka efter och berätta hur man egentligen känner brukar en extern samtalspart underlätta. Detta för att få en mer omfattande och korrekt helhetsbild.


2. Ägardirektiv

Hur ser det ut på företaget? Teckna ner vad ägarna vill med företaget, vad vill familjen och definiera företagets mål. Vill ni att företaget skall växa så bör det skapas en tillväxtplan.
I vissa branscher och med den digitaliseringsprocess som nu kommer så kan det vara nog att hålla sin försäljning på stabil nivå.
Vi utgår ifrån era gemensamma önskemål och lägger ett ägardirektiv utifrån det. Det kommer också underlätta tydligheten om det finns flera ägare och det kommer ge verksamheten en större tydlighet.


3.Revisorn

De flesta företagare vill ha med sin revisors råd i processen. Det är också i detta steg som de flesta börjar. Det är inte ovanligt att revisorer är fokuserade på siffrorna och därmed glömmer en ordentlig kartläggning med alla parter. Var mycket noga med en djup kartläggning. Ni måste vara klara och överens i familjen innan ni kan gå vidare. Revisorns roll viktig vad gäller:

Hur lägger vi upp de ekonomiska bitarna som siffror, historik och ekonomisk planering utifrån slutsatser som framkommit i kartläggningen mellan generationerna och ägardirektivet.


4. Juridisk rådgivning

Det finns skattetekniska aspekter och en rad regler som är komplicerade vid generationsskiftet som kräver djup juridisk kompetens för att få de ägartekniska bitarna rätt. Det skapar på lång sikt hållbarhet och för att undvika framtida konflikter är detta viktigt.


5. Handledning under övertagandet

Detta är en känslig process: Den äldre generationen har byggt upp hela verksamheten och att ta ett steg tillbaka är ofta svårt. Det är lätt att man går in i verksamheten även när man avgått för att man som äldre känner sig undanträngd.

Den yngre generationen brukar samtidigt känna frustration över att processen går långsamt och för att den äldre har svårt att släppa taget. För att få detta att löpa smidigt handleder vi båda generationerna och fungerar som bollplank och lite som en medlare. Detta hjälper företaget att fokusera.

  • Går in och stöttar äldre generationens VD.
  • Förbereder ny VD för sitt uppdrag.
  • Coachar båda parterna för att få en långsiktig harmoni.

6. Mentorskap till den yngre generationen

Många andra eller tredje generationens företagare känner sig osäkra och ensamma i sin nya roll. Man tar över efter en duktig entreprenör som ofta är mycket handlingskraftig och har ett stort driv. Som efterträdare till en sådan auktoritet uppstår ofta en osäkerhet. Att få stöd från någon erfaren utifrån, som vet hur det är, brukar hjälpa till att få fart på självförtroendet och därmed också driv i verksamheten.


7. Familjeråd
För att behålla balansen så behövs regelbundet familjeråd utöver vanliga lednings eller styrelsemöten även i framtiden. Det missade vi i mitt generationsskifte. Jag skulle verkligen rekommendera er att vara måna om detta så alla vet hur de andra i familjen tänker eftersom detta också ändras med åren. Genom att alla regelbundet delar sina tankar samt önskemål med varandra banar man väg för en långsiktigt -kraftfull verksamhet och harmonisk familj.

Ett trassligt generationsskifte? Det hände även mig.

Er process:

Kontakta mig för att prata igenom hur det går för er och hur långt ni kommit. Jag vägleder er under en timmes gratiskonsultation.

Kontakta mig med dina funderingar: 0706096500

Frågor angående generationsskifte, om ni behöver stöd, eller bara prata. kontakta oss